Monuments

Bolshaya Moskovskaya Street, 1 - 3, in the courtyard

Kamennoostrovsky Ave, 25-27

Petersburg 24

Download the app

Izmaylovsky garden,emb. r . Fontanka, 114

The corner of the Swedish alley and Malaya Konyushennaya str.

Italianskaya Str., 4

7th line of the VO, 36

The 6th-7th line of VO, the angle of the Middle Ave, near the metro station "Vasileostrovskaya"

University embankment, 13

Voskresenskaya emb. in the alignment of Chernyshevsky Ave.

Academician Pavlov Str., 12, square

Kamennoostrovsky Ave, 26-28

24th Line of V.O, garden "Vasileostrovets"