Monuments

Bolshaya Moskovskaya Street, 1 - 3, in the courtyard

Kamennoostrovsky Ave, 25-27

Izmaylovsky garden,emb. r . Fontanka, 114

The corner of the Swedish alley and Malaya Konyushennaya str.

Italianskaya Str., 4

7th line of the VO, 36

The 6th-7th line of VO, the angle of the Middle Ave, near the metro station "Vasileostrovskaya"

University embankment, 13

Voskresenskaya emb. in the alignment of Chernyshevsky Ave.

Monuments Monument to the dog of Pavlov

Academician Pavlov Str., 12, square

St. Petersburg 24

Download the app

24th Line of V.O, garden "Vasileostrovets"

Petrogradskaya emb., 24