Monuments

St. Petersburg 24

Download the app

Square at the intersection of Kronverksky and Kamennoostrovsky avenues

Admiralteysky Prospect, 12

Bolshaya Moskovskaya Str., 1

Italianskaya street, 12

Monuments Monument to N.V. Gogol

Malaya Konushennaya Str. 9

Troitskaya Square