Churches

Moskovsky prospect, 100

Smolenskoye cemetery, Kamskaya Str. 24

Smolenskoye cemetery, Kamskaya Str. 24

Lieutenant Schmidt's embankment, 27

6th line of Vasilievsky Island, 11

Churches Church of the Merciful Mother of God in Galernaya Gavan

Bolshoy ave. of the Vasilievsky Island, 100

Cadetskaya line, 27

8th line of the Vasilevsky island, 67

Chernyshevskogo ave., 3

Pestel’s st., 2А

Konyushennaya square, 1

Petersburg 24

Download the app

Rimsky-Korsakov ave., 24

Mirgorodskaya st., 1-B

Bolshoi Sampsonievsky ave., 41