Universities

Polytechnicheskaya st., 29

St. Petersburg 24

Download the app

University emb., 7-9, Twelve Collegium Building

Dvinskaya st., 5/7

Kronverksky pr., 49 (entrance from Sytinskaya sq.)

Sadovaya st., 21 (entrance from Griboedova Canal emb., 30/32)

Obvodny Channel emb., 17

Sredny pr. V.О., 57/43

Moika River emb., 48 (entrance from Kazanskaya st., 3)

Lotsmanskaya st., 3

Prof. Popov st., 5