Metro Stations

Petersburg 24

Download the app

Dobrolyubova Ave. near Tuchkov Bridge

Ligovsky pr., 153

Crossroads of Morskoy Avenue and Ryukhina Street

Crossroads of Chkalovsky Prospekt and Bolshaya Zelenina Street

Vladimirsky pr., 23

Zvenigorodskaya st.., 1, building 2

Western tip of Krestovsky island

Odoevskogo st., 29

Odoevskogo st., 29

Intersection of Academician Krylov, Savushkin and Torzhkovskaya streets