Summer terraces

Pushkin, Srednyaya st., 2/3

Komarovo, Primorskoe sh., 452А

Solnechnoe, Primorskoe highway, 385

Ilyichevo, Lintulskaya alley, 33

39 km Vyborg highway

New Peterhof, St. Petersburg pr., 34

Peterhof, St. Petersburg pr., д.60

Karavannaya st, 8

Aleksandrovsky park, 4/3 А, «Velikan Park», 4 floor

Restaurants/cafes Leila

Kozhevennaya line, 34

Petersburg 24

Download the app

Aptekarsky pr., 16