Restaurants/cafes

Petersburg 24

Download the app

Gorokhovaya st., 39

Mytnenskaya st., 12

Gorokhovaya st., 48

Karavannaya st., 14

Degtyarny per., 2

Fontanka River emb., 9

Bolshaya Morskaya st., 27

Vosstaniya st., 20

Zamyatin per., 4

Karavannaya st., 24

French Cuisine Du Nord 1834

Ligovsky pr., 41/83

Bolshoy pr., P.S., 54/2

Suvorovsky pr., 27

Bolshoy pr. P.S., 58

Malaya Morskaya st., 24

Griboedova Canal, 64