Asian Cuisine

Mytnenskaya st., 12

Gorokhovaya st., 48

Petrogradskaya emb., 18

Malaya Morskaya st., 9

Bering, 27-1

Raz’ezhaya st., 10/15

Nevsky pr., 112

S’ezzhinskaya st., 37

Petersburg 24

Download the app

Zagorodny pr., 15, Kamennoostrovsky pr., 38/96

Aptekarskaya emb., 8

Voznesensky pr., 1

Asian Cuisine Nakatika

Tuchkov per., 11

Zhukovskogo st., 18

Rubinstein st., 20

Liteyny pr., 63