Restaurants/pubs

Gorokhovaya st., 39

Bolshoy pr., P.S., 54/2

Nevsky pr., 22

Fontanka River emb., 108

Konushennaya sq., 2A

Aptekarsky pr., 4

Petrovskaya kosa., 9

26th line of V.O., 15, block 2, 15th floor

Petrovskaya emb., 1st descent, in front of house 8

Petrogradskaya emb., 18

Dobrolyubova pr., 14A (next to Birzhevoy Bridge)

Petersburg 24

Download the app

Zodchego Rossi st., 1-3

Bolshoy pr. V.O., 20

Griboedova Canal emb., 69

Zhukovskogo st., 13