Clubs

Konushennaya sq., 2

Konushennaya sq., 2A

Konushennaya sq., 2

Griboedova Canal emb., 7

Ligovsky pr., 50 block 3

Zodchego Rossi st., 1-3

Griboedova Canal emb., 17

Dumskaya st., 9

Restaurants/pubs Kirochnyj Dvor

Kirochnaya st., 36

Kazanskaya st., 7

Sadovaya st., 12

Voronezskaya st., 2A

Lomonosova st., 1

Petersburg 24

Download the app

B. Konushennaya st., 27

Ligovsky pr., 50

English pr., 4/6

Rubinstein st., 28Д

Ligovsky pr., 50