Street food

Voznesensky pr.,57

Griboedova Canal emb., 49

Big Konyushennaya st., 9

Vosstaniya st., 19

Restaurants/cafes Pobo

Bolshaya Zelenina st., 28

Rubinstein st., 28/29

Rubinstein st., 6/8

Nekrasova st., 1

St. Petersburg 24

Download the app

Kamennoostrovsky pr., 17

Sadovaya st., 28-30

Vosstaniya st., 26

Zhukovskogo st., 17

Zagorodny pr., 9