Vegetarian Cuisine

Coffee and tea Seize the Impress

Grazdanskaya st. 13/15, “Bernthold Center”

Zvenigorodskaya st., 4

S’ezzhinskaya st., 37

Aptekarsky pr., 2

Nekrasova st., 28

Borovaya st., 3

Bolshaya Moscovskaya st., 7

St. Petersburg 24

Download the app

Pushkin, Orangereinaya st., 15А

Dumskaya st.., 5/22, ap. 68, gate code: 2460 (press all 4 at the same time)

Bolshaya Zelennina st., 6

Dobrolyubova pr., 11

Zhukovskogo st., 49

Griboedova Canal emb., 49

Admiralteysky pr., 10

Kuznechny per., 6

Kozhevennaya line, 40