Coffee and tea

Ligovsky pr., 41/83

Kamenoostrovsky pr., 25/2

2nd Sovetskaya st., 27

Fontanka river emb., 109

Fontanka river emb., 20

Lomonosova st., 2

Rubinsteina st., 10, Liteiny pr., 59, Little Konyshennaya st., 7, Gorohovaya st., 34

Makarova emb., 28

Grazdanskaya st. 13/15, “Bernthold Center”

Fontanka River emb., 24

Time cafes Soulmate

R. Fontanka emb., 51-53

1st line of V.O., 60

St. Petersburg 24

Download the app

Kazanskaya st., 7

8th Sovetskaya st., 4