Creative spaces

Fontanka River emb., 20

Krasnogvardeiskaya sq., 3

Kozevennaya Line, 40

29th line of Vasilievsky Island., 2

Big Pushkarskaya st., 10

Road of Revolution, 84

Kazanskaya st., 7

Grazhdanskaya st., 13-15

St. Petersburg 24

Download the app

Obvodny canal emb., 74Ц, 74A

Dostoevskogo st., 34 (in the yard)