Fusion Сuisine

Italian Cuisine Borsalino

Malaya Morskaya st., 24

Zvenigorodskaya st., 12

12th line of V.O., 27

Vladimirsky pr., 9

Admirala Lazareva emb., 10/18

Bolshoy pr. P.S., 37

Pochtampskaya st., 3-5

Petrovskaya kosa., 9

26th line of V.O., 15, block 2, 15th floor

Petrovskaya emb., 1st descent, in front of house 8

Petersburg 24

Download the app

Tchaikovskogo st., 17

Pirogovskaya emb., 5/2

Rimskogo-Korsakova pr., 5-7

Petrogradskaya emb., 18

Pirogovskaya emb., 5/2