Places with delivery

Mytnenskaya st., 12

Petersburg 24

Download the app

Gorokhovaya st., 48

Degtyarny per., 2

Bolshaya Morskaya st., 27

French Cuisine Kroo Café

Suvorovsky pr., 27

Bolshoy pr. P.S., 58

Degtyarnaya st., 1a

Malaya Morskaya st., 8

Petropavlovskaya st., 4

Bolshaya Monetnaya st., 17/19

Pochtampskaya st., 3-5

Petrogradskaya emb., 18

Bering, 27-1

Raz’ezhaya st., 10/15

Liza Chaikina st., 19B

Labutin st., 2/27