Average bill up to 800 rubles

Malyi pr. Of Petrogradskaya side, 76

Karpovka River emb., 5

Kamenoostrovsky pr., 25/2

2nd Sovetskaya st., 27

Fontanka river emb., 109

Fontanka river emb., 20

Lomonosova st., 2

Makarova emb., 28

Grazdanskaya st. 13/15, “Bernthold Center”

Petersburg 24

Download the app

Aptekarsky pr., 2

Liza Chaikina st., 19B

Gorokhovaya st., 57