Chinese Cuisine

Korablestroiteley st., 32/1

Nevsky pr., 112

Asian Cuisine Moscow-Beijing

Aptekarskaya emb., 8

Borovaya st., 3

Zhukovskogo st., 2

Bolshaya Morskaya st., 35

Big Pushkarskaya st., 34

Petersburg 24

Download the app

Nevsky pr., 48

Admiralty canal emb, 2