Wine cellars

Tamozennyi per., 1

Zhukovskogo st., 7-9

Rubinstein st., 6/8

Vosstaniya st., 24

Instrumental st., 3В

Malyi pr. V.O., 15

Petrogradskaya emb., 8

Lenina st., 8

Bars Na vina! (К 65)

Kronversky pr., 65

Kazanskaya st., 3А

Bolshaya Konyushennaya st., 2

Rubinstein st., 23

Lenin st., 20 (behind Lenin monument)

Petersburg 24

Download the app

Gagarinskaya st., 1/24

Dobrolyubova, 11