Pubs

Nevsky pr., 22

Vosstaniya st., 39

Fontanka River emb., 108

Furshtatskaya st., 9

Petersburg 24

Download the app

B. Konnushennaya st., 14; Bakunina pr., 5; Sadovaya st., 13; Primorsky pr., 137, 1

Morskaya emb., 15A, H

Tuchkov per., 11

Restaurants/pubs Marius

Marata st., 11

Nekrasova st., 37/20; Sredny pr., 66/30

Moika River emb., 56/17

Bolshoy pr. V.O., 37; Zvenigorodskaya st., 2; Marata st., 19

Bolshoy pr. P.S., 82

Kazanskaya st., 5

Rubinstein st., 12

Lakhtinskaya st., 16A