Night St. Petersburg

Dostoevskogo st., 34

Griboedova canal emb., 3

Bolshaya Pushkarskaya st., 30/1

Dmitrovsky per., 8

Griboedova channel emb., 7 (in the yard)

Medikov pr., 4

Efimova st., 3Ж

Grazhdanskiy avenue, 119

Bolshaya Konyushennaya st., 17

Griboedova Canal emb., 7

Clubs Karaoke club М24

Dumskaya st., 4, «Perinnye Ryady», entrance from the side of Nevsky pr.

Chkalovsky pr., 50Ж

Dobrolyubova pr., 16

Liteiny pr., 53

St. Petersburg 24

Download the app