Police stations

str. Monchegorskaya, 6

str. Bolshaya Monetnaya, 27

str. Petrozavodskaya, 1/24

str. Korablestroiteley, 40-6

str. Kartashikhin, 23

emb. Obvodniy canal, 205

emb. Obvodniy canal, 117

Petersburg 24

Download the app

str. Yakubovich, 16