Museums of St. Petersburg

Italianskaya st., 5

Moika River emb., 8

Bolshaya Morskaya st., 35

1st Sovetskaya st., 10

St. Petersburg 24

Download the app

Fontanka River emb., 24

Moika River emb., 93

Marata st., 35 (in the yard)

Zukovskogo st., 28

Bolshaya Konushennaya st., 11

Sadovaya St., 28-30, building 18. (Apraksin yard)