Sumeba Miyako

Place

Shtakenshneider

Millionnaya st., 10

Category

Date

19 october 2018, 23:55 — 20 october 2018, 06:00

Price

from 200 rub

Events /

Stackenschneider Club invites you to the next Sumeba Miyako party.

Line-up: Bodya Konakov (UA), Eostra b2b Lisa Smirnova, Shutta, Sofia Rodina, Kalivas, Tsyo.