Unusual St. Petersburg

Furshtatskaya st., 50

Onvodny canal emb., 199-201, «Obvodny Dvor»

Italianskaya Str., 29

Tchaikovsky Str., 2

Graffiti Art Courtyard

Zhukovsky Str., 6

St. Petersburg 24

Download the app

Pionerskaya st., 22