Students' St. Petersburg

Kazanskaya st., 35

St. Petersburg 24

Download the app

Rubinstein st., 28Д

Kazanskaya st., 7

Vosstania st., 24

Birzhevoy per., 2-4

Grazhdanskaya st., 13-15

Dostoevskogo st., 34 (in the yard)

Zakharievskaya st., 11

Karpovka River emb., 5

Moskovsky pr. 107, building 5

8th line V.О., 25

Liteyny pr., 12

Glinki st., 3 (starecase №3, top floor)