Coffee break

Rubinstein st., 28/29

Vosstaniya st., 26

Zagorodny pr., 9

Kazanskaya st., 7

Fontanka River emb., 24

Sytninskaya st., 14

Time cafes Soulmate

R. Fontanka emb., 51-53

Bolshaya Moskovskaya st., 1-3 (in the yard)

Voronezhskaya st., 42А

St. Petersburg 24

Download the app

16 line V.O., 1 room 12H